Andrea Kaïm-Lamers


Een leven lang vakmanschap


Andrea Kaïm-Lamers leert haar leven lang. De bestuurder van Curio (voorheen ROC West-Brabant) is namelijk een voorvechter van Leven Lang Leren, het initiatief van de Rijksoverheid om iedereen aan te moedigen zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Zelf rondde ze net een leergang veranderkunde af en kijkt ze stiekem alweer naar een volgende opleiding. “Je moet jezelf constant ontwikkelen. Je bent nooit uitgeleerd. We willen daar graag aan bijdragen bij Curio; we leiden het liefst op van twaalf tot zevenenzestig jaar.”


Curio heeft in totaal zo’n 23.000 leerlingen en studenten. De acht mbo-colleges en negen vmbo-scholen, waaronder ook een praktijkschool en internationale schakelklassen, zijn verdeeld over zo’n 50 verschillende locaties. Even voor de duidelijkheid: AM&TS zelf is een bv met een eigen directeur. Samen met de andere scholen en colleges vormt de AM&TS Curio. Andrea had tot voor kort de AM&TS in haar portefeuille. Dat houdt in dat ze regelmatig Hoogerheide bezocht en de directe contacten onderhield.


“De eerste keer dat ik bij AM&TS kwam,” herinnert Andrea, “was ik natuurlijk al wel gewaarschuwd dat ik rekening moest houden met wat extra tijd in verband met identificatie en melden bij de ingang. Het is niet zomaar een school. Je bent merkbaar in een bedrijfsmatige omgeving. Dat is logisch, want het komt voort uit de samenwerking met een bedrijfsschool, endie sfeer is daar nog steeds.”

Geen afscheid, maar 'tot ziens'

AM&TS is belangrijk voor Curio. “Nou, niet alleen voor Curio, maar zelfs voor het totale veld van techniek”, vult Andrea aan, “Het moet niet alleen gaan om de initiële mbo-opleidingen, dus de jongeren van zestien jaar die bijvoorbeeld een opleidingstraject tot onderhoudsmonteur ingaan, maar ook het leven lang ontwikkelen waardoor mensen voor bijscholing terugkomen. AM&TS vervult die rol niet alleen in Nederland, maar ook voor buitenlandse partijen. Het wordt de komende jaren steeds belangrijker dat mensen zich naast hun oorspronkelijke opleiding blijven bijscholen.”

“Als iemand hier een diploma haalt, nemen we geen afscheid, maar zeggen we: ‘tot ziens’. Je bent niet klaar met je ontwikkeling, omdat je een onderdeel hebt afgerond. Curio wil het liefst constant die partner zijn waarbij mensen terugkomen om voor de volgende fase in hun loopbaan opnieuw gefaciliteerd te worden met een opleidingstraject.”


Brede opleider

Bij een aanbieder van onderwijs kan de vraag niet uitblijven hoe er wordt omgegaan met het toekomstige tekort op de arbeidsmarkt. Andrea: “Het tekort aan technisch opgeleide mensen is natuurlijk niet van vandaag, het speelt al veel langer. Omdat wij een brede opleider zijn, leiden we voor allerlei verschillende sectoren op. Nu de vraag naar mbo-afgestudeerden groot is, trekt iedereen eigenlijk aan dezelfde jongeren. Wij kijken, in samenspraak met het bedrijfsleven, hoe we tot andere vormen van opleiden kunnen komen waarbij we al meer in de omgeving zelf aan het opleiden zijn, bijvoorbeeld in bedrijfsomgevingen. Hoewel we niet het beeld hebben dat we als onderwijs het volledige tekort zullen oplossen, kijken we wel met het bedrijfsleven wat men nodig heeft en wat wij daarin kunnen betekenen.”

“De uitstraling van AM&TS straalt ook
af op Curio.”

Jongeren op de juiste plek

Maar als iedereen aan dezelfde jongeren trekt, hoe zorg je als ‘brede opleider’ dan voor een goede verdeling? “Wij proberen de jongeren op de juiste opleiding te krijgen door vooraf te zorgen dat ze een helder beeld van het beroep hebben. Concreet investeren we in beroepenoriëntatie, maar ook in loopbaanoriëntatie. Al op het vmbo kijken we met de jongeren naar wat hen aanspreekt. Waar zijn ze goed in? Maar ook: bij wie in hun kennissenkring zouden ze kunnen toetsen of ze een bepaald beroep ook echt leuk vinden.”


“Je ziet wel dat, nu de vraag zo groot is, er meer sprake is van wat we ‘groenpluk’ noemen. Dat betekent dat jongeren al eerder van de opleiding afgehaald worden om in een bedrijf productief te zijn. We snappen het wel vanuit het oogpunt van de bedrijven, maar wij denken dat je als student veel beter werken en leren kunt combineren. Als de economie op enig moment weer wat inzakt, dan zijn degene zonder diploma vaak de eerste thuiszitters.”


AM&TS binnen Curio

Toen in 2009 AM&TS werd ingelijfd binnen het regionaal opleidingscentrum, was Andrea er niet bij betrokken. “Uit eerdere ervaringen weet ik hoe het werkt als je een bedrijfsopleiding gaat combineren met regulier onderwijs. Dat is voor beide partijen gewoon een cultuurshock. Regulier onderwijs - ook al is het beroepsonderwijs - kent toch het schoolritme. Een bedrijfsschool is weliswaar een opleidingsomgeving, maar het staat veel dichter bij het bedrijfsleven. We zouden binnen Curio meer kunnen leren over wat het bedrijfsleven vraagt. Daar zetten we dan ook volop stappen in.”


“Tot slot wil ik nog wel noemen dat AM&TS echt een voorbeeld is van hoe een deskundig opleidingsteam en gedreven management van een bv grote stappen kunnen nemen om specialist te kunnen worden op hun gebied - én om zichtbaar te zijn als specialist. Je ziet gewoon dat AM&TS landelijk erkend wordt als kwalitatief goede opleiding voor onderhoudsmonteur. Veel studenten komen in hun werkzame leven terug bij de AM&TS voor aanvullende opleidingen. Daarmee legt de reguliere mbo-opleiding de basis en zorgt de AM&TS voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Die uitstraling hebben ze en die uitstraling straalt daarmee ook af op Curio. Tegen alle studenten wil ik overigens nog zeggen: blijf je ontwikkelen in je vakmanschap. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je bent nooit uitgeleerd. Je moet blijven werken aan je eigen relevantie, aan je eigen toegevoegd waarde. En houd vooral plezier in dat vakmanschap.”

Ja, hou mij op de hoogte!